Design bájného červa (8.A)

       Poslední únorový den navštívili žáci 8. A edukační program „Design bájného červa“.  Seznámeni byli s užitým uměním jako termínem používaným pro umělecké prvky obsažené ve věcech každodenní potřeby. Sami žáci si vyzkoušeli užitou věc nejenom navrhnout, ale také technicky zkonstruovat. Například nůž, sklenici nebo lampu. Práce to pro ně byla nelehká, ale všichni se s tím poprali statečně. Po výtvarné části byli obeznámeni s tvorbou designerského dua Olgoj chorchoj, kteří se zaměřují právě na tvorbu užitého umění, vědomé propojování  účelu a krásy, spojení moderních robotizovaných technologií a tradiční rukodělné řemeslo.

Mgr. Naďa Stryková