Dějepisná exkurze Mikulčice (7.A, 7.B, 7.C)

V rámci dějepisného učiva o Velké Moravě se v měsíci říjnu žáci sedmých ročníků vydali do Památníků Velké Moravy v Mikulčicích, aby se zde podrobněji seznámili s místními archeologickými vykopávkami i nejnovějšími poznatky o životě našich předků v 9. století.