Pohádkové představení

      V měsíci dubnu po domluvě s paní vedoucí vychovatelkou A. Hladkou nás opět navštívili pořadatelé divadla Z Bedny. Dětem ze všech oddělení školních družin zahráli pohádkový příběh O Ježibabě. Děti byly hlavně nadšené, že se mohly také zapojit do pohádky, zahrát si a zazpívat s pořadateli. Pohádka se všem moc líbila a současně byla připomenuta tradice pálení čarodějnic. Budeme se opět těšit, až nás divadelní herci překvapí s novou pohádkou. 

Kolektiv vychovatelek