Jak se vidí žáci 6. tříd

 Jak se vidí žáci šestých tříd?

Jsou si podobní? V hodinách výtvarné výchovy žáci měli nakreslit sami sebe.  Žáci 6. B se nechali vyfotit s vlastním portrétem, na nástěnce 6.C musíte hledat kdo je kdo J

                                                                                                                                                           Machová Naďa