Pro rodiče

Vítáme rodiče našich žáků na tomto webu. Co zde všechno najdete?

Úvodní slovo

V kapitole Zprávy a oznámení zveřejňujeme chronologicky řazené zajímavosti ze života naší školy.

Oddíl "Školní poradenské pracoviště" přináší informace školních psychologů a speciálních pedagogů, metodika prevence a výchovného poradce 

"Úřední deska" obsahuje kontakty na vedoucí zaměstnance a další údaje o škole předepsané zákonem. Mimo jiné si zde můžete stáhnout i řadu užitečných formulářů, jako je například zápisní lístek do školní družiny, žádost o uvolnění z některého předmětu apod.

V kapitole "Dokumentace a výroční zprávy" najdete aktuální Školní vzdělávací plán, podle něhož se žáci učí a vzdělávají, školní řád a další dokumenty.

Školní rok rok 2023/2024" seznamuje návštěvníky webu s přehledem všech zaměstnanců školy, s rozpisem zvonění, s termíny prázdnin a třídních schůzek a kalendářním rozpisem důležitých akcí školy.

Kromě práce se žáky se speciálními vzdělávacími obtížemi, kterou metodicky i prakticky vede naše poradenské pracoviště, se věnujeme i nadaným žákům. O dobrých výsledcích na tomto poli svědčí i kapitola "Úspěchy v soutěžích". S výjimkou "kovidových" let 2019-2022, kdy byla většina soutěží zrušena nebo ukončena na místní úrovni, se naši žáci nejen umisťují na předních místech okresních kol, ale nezřídka se probojovávají do kol krajských a republikových.

 

KOMUNIKACE RODIČŮ S UČITELI

se mimo třídní schůzky a hovorové hodiny děje prostřednictvím systému "Edupage". Rodičovská hesla přiděluje třídní učitel. U rodin s více dětmi je heslo rodičům přiděleno při vstupu prvního dítěte do naší školy. Toto heslo pak rodiče používají při vstupu do systému po celou dobu docházky všech svých dětí, a to i tehdy, když už starší sourozenec naši školu opustil. Prosíme rodiče o zachování důvěrnosti přiděleného hesla. Z důvodu možného zneužití není žádoucí přidělené údaje sdělovat jiným osobám ani svým dětem.

POSTUP PŘI ZAPOMENUTÍ PŘIHLAŠOVACÍHO HESLA DO EDUPAGE

Další technické problémy se systémem Edupage řeší pan učitel Pavela na mailu pavela@zsrajhrad.cz. 

 

Rodičům jsme vděčni za dobrou spolupráci. Prosíme  je, aby si každé jednání s vyučujícími předem domluvili přes systém Edupage. Při neplánované návštěvě nemusí mít učitel na jednání čas. Také telefonické volání bez předchozí domluvy není možné. Učitel může být v hodině, a pokud je přestávka, může být pověřen dohledem či převáděním dětí do jiné budovy a k telefonu se nemůže dostavit.