Chemie v 8.C

      Další školní rok naplno běží a osmáci se seznamují s novým předmětem – chemií. 

Po první – úvodní hodině chemie, kde jsme se seznámili s bezpečností práce a organizací výuky, jsme se mohli naplno ponořit do jejích tajů při první laboratorní práci. Žáci 8.C zjišťovali vlastnosti celkem 7 vybraných chemických látek. A jaké vlastnosti to byly a na co přišli? 

Barva, skupenství, vzhled, zápach/zrnitost a rozpustnost ve vodě. Obzvlášť u zjišťování zápachu se ukázalo, kdo dává v hodinách pozor a nezapomněl na správné provedení čichové zkoušky. Překvapující pro žáky bylo, jak silně naftalen zapáchá a že síru a naftalen nelze rozpustit ve vodě. 

Mgr. Adéla Matoušková