Dopravní výchova

            Dne 3. června 2014 měli žáci 4. ročníku v rámci ŠVP vzdělávací program zaměřený na dopravní výchovu. Žáci přijeli na vlastních kolech, na kterých absolvovali jízdu zručnosti. Kromě toho se také seznámili s pravidly silničního provozu. Doufáme, že získané znalosti uplatní při bezpečné jízdě na místních komunikacích.