Chemické bádání (8.B, 8.C)

    Nejeden žák osmé třídy se začátkem školní roku usedal do školních lavic se zvědavostí, ale možná i obavami z nového předmětu, který jim do rozvrhu přibyl, a tím je chemie.

   Hned na první hodině měli žáci nelehký úkol – rozluštit tajný vzkaz, aby zjistili, co nekalého se odehrává v domě starého pána chemika. Žáci 8.B i 8.C se úkolu zhostili velmi dobře, a tak odhalili a na vlastní oči spatřili pokus chemikův had.

   A že je chemie opravdu zajímavá si za několik hodin ověřili bádáním na téma roztoky. Žáci smíchávali různě barevné roztoky a na základě toho pak odvozovali odpovědi na otázky typu: „Co se stane, když kápneme trochu zeleného roztoku do bezbarvého?“, „Proč modrý roztok zůstává vždy v brčku nahoře a červený dole?“ nebo „Je možné vytvořit čtyři odlišné hladiny?“

   Žáci si vedli výborně, a tak zjistili, jak souvisí koncentrace roztoků s hustotou a kdy toho lze využít. Věřím, že po této hodině vám žáci osmých tříd rádi namíchají chutný a oku lahodící barevný koktejl a jako bonus vám vysvětlí, v čem celé „kouzlo“ tkví.  

                                                                                                              

 Mgr. Adéla Matoušková