Měříme školu!

     Ve fyzice jsme se opět vrhli do projektu. Jako správní šikulové jsme vyrazili po škole měřit, co nám přišlo pod ruku. smiley

Téma hodiny bylo měření délky. A tak jsme popadli skládací metr, svinovací metr, pásmo, nebo posuvné měřítko a měřili jsme délku lavice, šířku dveří, hloubku police, tloušťku obrazu... Prostě vše, co nás napadlo. Naměřené hodnoty jsme zapisovali do sešitu a nakonec jsme je zapsali v PC učebně do MS Excelu a vytvořili grafy. V rámci další hodiny jsme pak tabulku obohatili vzorci, které naměřené hodnoty automaticky přepočítaávaly na ostatní jednoty. 

Ing. Radek Pavela