Exkurze Dolní Věstonice (6.A)

          Na přelomu září a října navštívily tradičně všechny tři šesté třídy se svými vyučujícími dějepisu muzeum v Dolních Věstonicích. Tato exkurze, doplněná příjemnou procházkou (z vlakové zastávky v Popicích je to pěšky do muzea ve Věstonicích pět a půl kilometru), přinesla žákům poznatky o životě lovců mamutů, kteří zde před 25 000 lerty žili, a především s nejslavnějšími archeologickými nálezy – věstonickou Venuší a trojhrobem.