zprávy

Seznam žáků přijatých do školní družiny na školní rok 2022/23 přinášíme zde

Žádost o vrácení přeplatku na úplatě za školní družinu

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD  

Řád ŠD

Vnitřní řád ŠD