zprávy

Do školní družiny byla přijata většina přihlášených žáků. Rodičům žáků, kteří do školní družiny nebyli přijati (důvodem je naplnění kapacity), je tato skutečnost oznámena písemně doporučeným dopisem do pátku 26. 6. 2020.

Přihlášku do školní družiny včetně Potvrzení o zaměstnání  prosím vytiskněte, vypište a odevzdejte do 12. června 2020 buďto přímo vedoucí vychovatelce pí Hladké v budově školy na Masarykově ulici, nebo dejte v obálce do schránky školy, která je umístěna na brance u budovy školy na Havlíčkově ulici.

Žádost o vrácení přeplatku na úplatě za školní družinu

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD  

Řád ŠD

Vnitřní řád ŠD