Pohádky

           V říjnu jsme s dětmi v rámci celoroční hry uspořádali den s Bubáky a hastrmany.Jako správní vodníci si děti zasoutěžily v lovení dušiček a vodní ždímané.

     V listopadu byla na programu pohádka Kocour v botách.Po seznámení s pohádkou měly děti připravenou kočičí dráhu v tělocvičně,soutěž v lovení myšek a výrobu kocourka v oblíbené barvě.Sladkou tečku na závěr odpoledne nám ochotně připravila maminka Zuzky Mandelíčkové v podobě perníkové kočičí svačinky.                                                                 

Lucie Duchoňová-vychovatelkaŠD