Dobročinný bazárek ve prospěch Záchranné stanice Rajhrad

      Devatenáctý dobročinný bazárek ve prospěch Záchranné stanice Rajhrad se konal ve dnech 1. a 2. října 2022.

Žáci Základní školy v Rajhradě se aktivně zapojují do této akce, přestože jim je odměnou pouze hezký pocit, že něco vykonali pro dobrou věc a veřejná pochvala. Všem žákům i dospělým patří velké díky za jejich ochotu a čas, který věnovali této smysluplné akci!

Díky všem příznivcům bazárku se podařilo vybrat na poraněná zvířata 22 000 Kč, což je rekordní částka za deset let konání bazárků. (První bazárek se konal 17. června 2012)

Jména  obětavých 21 pomocníků ze Základní školy Rajhrad:

3. B                      Edita Hrušková

                             Ema Vlčková             

5.B                       Tereza Langová

                             Eliška Železná

                             Sofie Hanušová

6. A                      Filip Holzer

                             Jan Gruza   

                             Daniel Čupalka                                                         

6. B                      Eduard Libenský

6. C                      Miroslav Žilka                                                              

7. A                      Vojtěch  Düringer

                             Denisa Kovaříková

                             Lea Vlčková

                             Jakub Lang

                             Vojtěch Trávník

8. A                      Alex Škarda                                          

 8. B                     Jakub Janiš

9. B                      Ondřej Vlček

                             Jakub Rapouch

9. C                      Eliška Lebedová

                             Denisa Navrátilová

                                                                                             

Vítaná je i pomoc našich bývalých či budoucích žáků:

4. třída Rajhradice                                                         Aneta Mátlová                                      

středoškoláci                                                                  Eliška Düringerová

                                                                                          Tereza Škarpíšková

                                                                                          Nikola Šebestová

                                                                                          Jakub Šebesta      

vysokoškoláci  Masarykova univerzita Brno              Martin Mlečka  

Ing. Libuše Hochmanová