Odvozujeme číslo pí

        Žáci osmých ročníků v průběhu tohoto školního roku už dvakrát odvozovali číslo pí.

Poprvé to bylo v hodině matematiky na začátku prosince pomocí měření podstav předmětů s kruhovou podstavou. Číslo pí je totiž poměr obvodu kruhu a jeho průměru.

Podruhé číslo pí odvozovali v březnu pomocí pravděpodobnosti a párátek. Žákům se podařilo číslo pí spočítat celkem přesně, jejich hodnoty se pohybovaly okolo 3, nejčastěji je při výpočtech používána hodnota 3,14.

Mgr. Kristýna Kuráňová