Dravci

Děti navštívily Záchrannou stanici pro dravé ptáky v Rajhradě. Dozvěděly se užitečné informace, jak se zachovat v případě nálezu poraněného mláděte zvířete, nebo zraněného ptáka, ve volné přírodě. Mohly také zblízka pozorovat zvířata a ptáky, se kterými se v přírodě kvůli jejich plachosti jen tak nesetkávají. Děkujeme p. Sedláčkovi za ochotu a čas, který nám věnoval.

II. oddělení     

Bc. Jitka Zmeškalová