Zápis žáků do 1. ročníku

                V úterý 9. 2. 2016 se konal zápis žáků do 1. ročníku. Zápis opět proběhl ve třídách 1. stupně na budově Masarykova 96. Na různých stanovištích se ověřovaly schopnosti a dovednosti jednotlivých dětí. Budoucí prvňáčky po třídě provázeli vyučující 1. stupně naší školy. V případě potřeby se rodiče žáků mohli obrátit na speciální pedagožku našeho školního poradenského pracoviště. Většina dětí u zápisu prokázala, že nástup do školy pro ně nebude problém. Následně rodiče u paní zástupkyně vyřídili veškeré úřední náležitosti. Z nich vyplývají následující fakta.  Bylo zapsáno 62 dětí, z toho poprvé u zápisu bylo 50 dětí a 12 dětí přišlo po ročním odkladu.  Tento počet však není konečný, protože někteří rodiče konzultují s odborníky z pedagogicko-psychologických poraden možnost odkladu školní docházky dětí o jeden rok a termín vyřízení odkladu je do 31.května.

Vedení školy