Vyhodnocení soutěže sběru papíru

V pátek 17.6. jsme na prvním stupni naší školy uspořádali dlouho a netrpělivě očekáváné slavnostní vyhodnocení celoročního sběru papíru. Sběru se zúčastnilo 63 dětí a všechny byly odměněny nějakou cenou. Celkem se nasbíralo 12 352 kg. Někteří nasbírali opravdu obrovské množství - víc než tunu !!!!!! Cenou za první místo v soutěži byl tablet a o ten byl obrovský zájem. Důkazem toho je foto tří nejlepších sběračů. Výmluvný je pohled očí chlapce, který skončil na 2. místě.

Všem , kteří se do sběru zapojili ,GRATULUJEME!!!!☺ 

 

Vyhodnocení tříd


Kolektiv kantorek na 1. stupni ZŠ Rajhrad