Výrobky z 3D kroužku

        V 3D koružku jsme přivítali nové členy. Pomalu se dostáváme do tempa. smiley  Využitím metody peer instruction se zkušenější žáci (kteří již chodili do kroužku minulý rok), věnují novým žákům. Naučí se tak nápomocnosti a schopnosti vyjadřování. Tvoříme především vlasní modely - ty mají vždy přednost před staženými. Kroužek učí žáky kreativitě, představivosti a finanční gramotnosti. 

Ing. Radek Pavela