Projekt v Aj - Monsters 4.A

  V měsíci únoru jsme se žáky 4.A  procvičovali vazbu have got a sloveso to be. Propojili jsme výtvarnou výchovu s angličtinou, procvičili komunikační dovednosti, skupinovou práci a vytvořili si zajímavé příšerky. Skupinky žáků měly za úkol příšerku vymyslet, vytvořit a popsat. Vznikla nám krásná díla za, což musím žáky moc pochválit.

Mgr. Marie Vítek