Rychle a zběsile! (7.B)

 O tom, že k překonání určité dráhy za určitý čas je třeba rychlosti, se mohli přesvědčit žácit 7.B. Ti si vyzkoušeli různým způsobem zdolat části trati. Žáci spolupracovali ve dvojicích a své výsledky vyjádřili i tabulkami v MS Excelu. Následně počítali průměrnou rychlost a vytvářeli grafy. 

Ing. Radek Pavela