Návštěva hejtmana Michala Haška na ZŠ TGM Rajhrad

    Ve čtvrtek 11. září 2014 navštívil naši základní školu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, radní Jihomoravského kraje Mgr. Jiří Janda a další hosté. Doprovázel je starosta Města Rajhrad Mgr. František Ondráček.

    Ředitel ZŠ je seznámil s aktuálním děním ve škole, hlavně s rozsáhlými úpravami a modernizací budovy, novou fasádou, zateplením pláště, novými okny a dveřmi a v neposlední řadě generální opravou sociálního zařízení. Dále ředitel školy hovořil o projektech ROP a OP VK, které škola úspěšně realizuje a které jí přinášejí značné finanční prostředky na modernizaci výuky.  Z projektů ROP ho nejvíce zaujal ten letošní - „Inovace, modernizace a kvalita na ZŠ Rajhrad“, kdy škola kromě jiného získala 17 ks nejmodernějších interaktivních tabulí SMART. S možnostmi tohoto zařízení ho podrobně obeznámil učitel informatiky Ing. Pavela. Pan hejtman se taktéž velmi zajímal o  projekt OP VK – „Živo za plotem“, který mu podrobně přiblížila paní učitelka Ing. Vitulová.

    Pan hejtman rozsáhlou modernizaci základní školy vysoce ocenil a popřál škole hodně úspěchů v dalším rozvoji.

                                                             PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy