Monsters (4.r, 5.r)

     V měsíci únoru jsme se žáky 4. a 5. tříd procvičovali vazbu have got a sloveso to be. Propojili jsme výtvarnou výchovu s angličtinou a vytvořili si příšerky. Skupinky žáků měly za úkol příšerku vymyslet, vytvořit a popsat.

Vznikla nám krásná díla za, což musíme žáky moc pochválit.

 

Mgr. Marie Vítek, Mgr. Monika Chmelařová, Mgr. Hana Hoberlová