Těšíme se na Vánoce

Děti ze školní družiny si užily předvánoční čas na karnevalu.

Také si vyráběly tradiční vánoční ozdoby. Velmi se těší na štědrý den a pohádkové Vánoce.

II. oddělení školní družiny přeje všem krásné vánoce.

Jitka Zmeškalová