Dějepisná exkurze do Prahy (7.B)

      Uprostřed května vyrazila 7. B na výlet do Prahy spojený s dějepisnou exkurzí. Cílem bylo poznat hlavní město, prohlédnout si největší památky Prahy a strávit společně 2 dny jinak než ve školních lavicích. Nabitý program vyžadoval turistického ducha. Prošli jsme Královskou cestou přes Staroměstské náměstí až ke Karlovu mostu, kde jsme navštívili muzeum o jeho stavbě.  Projeli jsme se lodí po Vltavě a Čertovce a v pozdním odpoledni jsme se odměnili krásným výhledem z Petřínské rozhledny. Druhý den nás čekala návštěva komplexu Pražského hradu včetně svatovítské katedrály, Královského paláce nebo Zlaté uličky.  Na závěr jsme navštívili sídlo Senátu ČR ve Valdštejnském paláci a mohli tak obdivovat přepychové sídlo slavného českého vojevůdce. Z výletu si děti odvezly spoustu nových vědomostí, ale i zážitků a vzpomínek na první větší společnou akci na druhém stupni.

Mgr. Kateřina Proroková