Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

1. 9. 2022 zahájení školního roku

1. 9. 2022 třídní schůzky 1. tříd

13. 9. 2022 třídní schůzky 6. tříd

26. – 27. 10. 2022 podzimní prázdniny

22. 11. 2022 třídní schůky 4. - 9. tříd

23. 11. 2022 třídní schůzky 1. - 3. tříd

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 vánoční prázdniny

10. 1. 2023 hovorové hodiny 4. - 9. třídy

11. 1. 2023 hovorové hodiny 1. - 3. třídy

3. 2. 2023 pololetní prázdniny

13. - 19. 3. 2023 jarní prázdniny

6. 4. 2023 velikonoční prázdniny

11. - 12. 4. 2023 zápis dětí do 1. tříd

18. 4. 2023 třídní schůky 4. - 9. tříd

19. 4. 2023 třídní schůzky 1. - 3. tříd

6. 6. 2023 hovorové hodiny 4. - 9. třídy

7. 6. 2023 hovorové hodiny 1. - 3. třídy

1. 7. – 3. 9. 2023 hlavní prázdniny

4. 9. 2023 zahájení školního roku 2023/24