Živo za plotem

Projekt Živo za plotem byl podpořen z programu OPVK  Evropských sociálních fondů  v letech 2013 – 2015, od roku 2015 je podpořen z prostředků Jihomoravského kraje. 

Vzniklo specifické centrum zaměřené environmentálně.

Proměna stávající zahrady v zahradu přírodní – získání mezinárodního certifikátu1.5.2014

V zahradě je chováno malé stádo  koz a ovcí ,  ale také králíci, morčata, drůbež.

Provoz zahrady dle všech platných kritérií přírodního zahradničení – pestrá zahrada – zdravá zahrada.

Ovce, kozy a ostatní zvířata využívají pastvy , slepice využívají zbytky potravin. Mají volný pohyb pro zahradě, sbírají larvy škůdců.

Klíčovou aktivitou v zahradě je  činnost přírodovědného a chovatelského  kroužku od r. 2013, ale slouží také pro výuku přírodovědných předmětů, výtvarné výchovy, proběhly zde dny otevřených dveří a výtvarné workshopy.

Orientace na  ochranu  zvířat a welfare – Zákon na ochranu zvířat proti týrání .

Exkurze do útulků,  chovatelských stanic,  botanických zahrad.

Dobročinné bazárkypro  zvířata v nouzi.

Zavedení  třídění  odpadu ve třídách i v zahradní učebně. 

Snaha minimalizovat odpad,  třídění  prázdných obalů od tonerů.

Zásadní motto : „ Respektovat vše živé na Zemi.“

 

 Aktuality a fotografie najdete na https://www.facebook.com/zivozaplotem/