Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad

Projekt jsme získali v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, název prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, název oblasti „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Projekt byl realizován od 1. 4. 2009 – 31. 3. 2012, výše přidělené dotace činila 2.188 788 Kč. Udržitelnost projektu bude probíhat po dobu 5 let, tj. do 31. 3. 2017.