Domečky pro lesní skřítky

    V říjnu jsme se s dětmi,v rámci celoroční hry Skřítkův rok,vydali do místní obory.  Skřítek na měsíc říjen se jmenuje Mecháček . Je to skřítek lesní.A proto měly děti za úkol zapojit fantazii a postavit domečky z přírodnin tak,aby se lesním skřítkům líbily. Za vhodného počasí budeme muset vycházku zopakovat a zkontrolovat, jestli domečky vydržely a jestli se už náhodou nějaký ten skřítek nenastěhoval.

Duchoňová Lucie