Lichožroutí přespávačka

      Letos s námi ve školní družině přespal i Hihlík. Nejprve jsme si všichni zatancovali na diskotéce. Když se konečně setmělo mohla začít nejoblíbenější část večera - stezka odvahy, kterou děti statečně zvládly a některé i dvakrát. Potom si děti pečlivě ustlaly, aby se jim krásně hajalo a při pohádce o Lichožroutech všichni usnuli. Neusnul však hned i Hihlík, nemohl si pomoct a děti se ráno vzbudily jen s jednou ponožkou. Ale protože je Hihlík přece jen kamarád, ponožky nesnědl, jen je dětem pomíchal. Děkuji také paní učitelce Hradské a slečně asistence Birknerové za pomoc při chystání akce, dětem, které ,, strašily " na stezce odvahy a rodičům za dobroty k občerstvení.

Duchoňová Lucie, vych.šd