Návštěva programu „Drogy - zážitky na dluh“

      Ve čtvrtek 13.10. se třída 8. B zúčastnila preventivního programu na téma drogy v Pedagogicko-psychologické poradně v Brně na Sládkově ulici. Děti se formou diskuze a skupinové práce seznámily s negativními účinky drog a jejich dopadem na lidský život. Zároveň měly možnost formulovat a prezentovat své názory mezi svými spolužáky a vyzkoušet si práci mimo klasické školní lavice.

Stejný program absolvovaly i další třídy 8. ročníku.

Kateřina Proroková