Velikonoce 2023

      Předvelikonoční čas ve školní družině jsme trávili v duchu tradic a zvyků Velikonoc. Jarní a velikonoční motivy jsme malovali a vystřihovali z papíru. Také jsme malovali vajíčka, u kterých se děti nejvíce pobavily. Hotovými výrobky jsme si vyzdobili prostory ŠD a chodbu.

Pěkné Velikonoce přejí děti z II. oddělení.

Bc. Jitka Zmeškalová