Vrabčákovy ptákoviny

      Se třídou jsme vyrazili na zajímavý přírodovědný program zaměřený na obratlovce (ptáci) do Lipky v Brně Soběšicích. Děti si formou her zopakovaly stavbu těla ptáků, čím jsou zajímaví a neobvyklí a proč potřebují naši ochranu.

Na závěr si děti vlastnoručně vyrobily budku ze dřeva vhodnou pro sýkorky, kterou si mohou umístit někam ve svém okolí a pozorovat hnízdící ptáky.

Mgr. Zuzana Valianová