Pasování prvňáčků na čtenáře

             Protože jsme se už dobře naučili číst, pozvala nás paní knihovnice Hamerníková do knihovny, kde nás   pan starosta opravdovým mečem pasoval na čtenáře. Byla to pěkná oslava, ale museli jsme splnit úkoly, kde jsme dokazovali, že už jsme opravdu čtenáři a pronést slavnostní slib. Dostali jsme pěkné dárky na památku. Děkujeme.    

 Třída I.A a I.B