Matematické olympiáda - okresní kolo

      Dne 12.4. 2023 se ve Šlapanicích u Brna konalo okresní kolo matematické olympiády v kategoriích Z6 a Z7. Z naší školy do něho postoupilo celkem 15 žáků. Osm z nich bylo úspěšnými řešiteli. Dva žáci ze sedmých tříd – Jakub Maťák a Jan Kubát se shodně umístili na sdíleném 2. místě!

Všem patří velká gratulace!

Mgr. David Pejchl, Ph.D.