Beseda v knihovně (2.A, 2B)

        Dne 23. dubna 2015 byly třídy 2.A a 2.B na besedě v knihovně .

Téma besedy - Josef a Karel Čapkovi . Beseda byla velmi zajímavá, děti skvěle spolupracovaly a závěrečný vědomostní test výborně zvládly.