Halloween (4. a 5.r)

     Ve dnech 31. 10. jsme s žáky 4. a 5. ročníků měli halloweenskou hodinu. Každá třída měla podle své úrovně angličtiny přizpůsobený obsah výuky. V každé třidě jsme si řekli krátkou historii tohoto svátku i to, že v ČR se slaví svátek dušiček.

Ve čtvrté třídě jsme se naučili novou slovní zásobu a na pracovních listech s obrázky jsme si ji upevňovali. Počítali jsme dle videa čarodějnice, duchy i kostlivce. Poté jsme se podívali na to, jak v dnešní době funguje "Trick or treat" a zkusili si podle poslechu doplnit rozhovor. Žáci si hodinu užili a některé kresby duchů a mimozemšťanů jsou přímo výstavní.

V páté třídě jsme také pracovali v pracovních listech přizpůsobených nové slovní zásobě a halloweenské písničce. Probrali jsme si slovní zásobu, kterou jsme podle poslechu doplňovali do textu. Žákům se tato aktivita dařila, a tak jsme si zopakovali nám již známou básničku "This old man“ a zazpívali písničky "Head, shoulders, knees and toes" a "Old MacDonald had a farm"s vizuální podporou videa ve strašidelné verzi.