Andělská dílna

1. listopadu 2023 vedla naše cesta do Památníku písemnictví v Rajhradě , kde nás tentokrát nečekal jen Kašpárek , ale přivítala nás  krásná paní Zima se svými pomocnicemi vílami. Zavedly nás do nádherné andělské dílny na pohádku O Andělce, také nás pohostily a zaklely třpytivými sněhovými vločkami . Není pochyb , že advent a Vánoce jsou za dveřmi.     

A. Hladká , L. Duchoňová - vych. ŠD