Pracujeme s daty (8.C)

     V předposledním týdnu výuky letošního školního roku pracovala pokročilá skupina žáků z 8.C s daty. S pomocí zadaného obrázku, textu, tabulky a grafu měli zjistit výši úspor tří sourozenců a vše zapsat do přehledné tabulky. Poté odpovídali na zadané otázky a pomocí QR kódů odhalili tajenku. Část aktivity probíhala ve třídě a část ve venkovní učebně.
 

Mgr. Kristýna Kuráňová