Škola čar a kouzel v Bejčkově mlýně

        První zprávy ze Školy čar a kouzel v Bejčkově mlýně jsou příznivé. Všechny čaroděje kouzelný klobouk umístil do jedné ze čtyř kolejí – Ledozel,Mrakospár, Jasovír aKralomor. Každá kolej si vylosovala jednoho ze čtyř patronů – mocných kouzelnic – Nebelvíra Blacková, Havraspárka Greenová, HelvíraVranimírová a JogobelkaMcGonažilková.

        Upozornění pro rodiče: Vaše děti získaly nová čarodějnická jména, která si samy vymyslely. Od nynějška prosíme, abyste tato jména respektovali a až přijedou domů na prázdniny, je těmito jmény oslovovali. Některá jména jsou velmi originální (např. Hermelínka Uzrálá, Nic Strašlivá, Puch Smradlavý, BublibáraBoblová, Peklovar Ugrilovaný atd.).

Všechny zdravíme a čarování zdar.