Ukliďme Rajhrad

Letošní dvanáctá jarní úklidová akce Rajhradu probíhala stejně jako loni formou individuálních, rodinných, oddílových (školy, společenské organizace, zájmová uskupení) či firemních úklidů a to opět v průběhu více dnů včetně dvou víkendů.

I naše škola se zúčastnila jarního úklidu města, který probíhal od soboty 23. března do neděle 7. dubna.

Zúčastnilo se 15 tříd se svými třídními učiteli a asistenty, 297 žáků a 26 dospělých.

Každá třída obdržela trasu, kterou má uklidit. Uklízeli jsme většinou podél silnic a polních  cest v katastru města, kde je nepořádku nejvíce.

Celkem se svezlo 3080 kg bince. 2 velké kontejnery!

Všem ochotným dobrovolníkům patří můj dík, protože my přírodu potřebujeme, ale nás přírodě netřeba. Proto ji musíme chránit a pečovat o ni pro další generace.

Poděkování patří také vedení školy, které akci podporuje.