Sazka Olympijský víceboj letos i na naší škole

     Sazka Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice, do kterého se letos poprvé zapojila i naše škola. V průběhu celého školního roku všechny třídy 2. stupně a 3 třídy z 1. stupně v rámci TV plnily disciplíny dvou programů: Olympijského diplomu (4. – 7. třída) a Odznaku všestrannosti (8. – 9. třída). Za vysokou účast našich žáků získala škola v letošním školním roce bronzový certifikát.

     Cílem účasti na projektu je zvýšit zájem a motivaci dětí k pohybu, porovnat své výkony s vrstevníky, dozvědět se něco o svých pohybových dovednostech a vyzkoušet si různé sportovní disciplíny ověřující základní pohybové schopnosti: rychlost, vytrvalost, sílu a obratnost.

    Každý zapojený žák získal na konci školního roku diplom se svými výsledky a shrnutím své pohybové úrovně. Ti nejšikovnější žáci 8. a 9. tříd mohli v rámci Odznaku všestrannosti získat v individuálním hodnocení bronzový, stříbrný, zlatý nebo diamantový certifikát. Z naší školy se podařilo získat 4 žákům stříbrný a 8 žákům bronzový certifikát. Všem zúčastněným a oceněným gratulujeme a těšíme se na pokračování v dalším školním roce.

Další informace najdete na webových stránkách www.sazkaolympijskyviceboj.cz

Pěkné sportovní prázdniny přeje tým vyučujících TV.

Mgr. Kateřina Proroková