Svátek slabikáře

   Prvňáci během 3 měsíců úspěšně přečetli Živou abecedu. 30. listopadu jsme proto věnovali našemu 1. projektovému dni – Svátku slabikáře. Děti řešily různé úkoly, za které dostaly jednotlivé části klíče. Na závěr toto puzzle poskládaly a mohly se tak těšit ze svého nového Slabikáře.

Lenka Bubrinková