Aktuálně

Školní rok 2023/24

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku

Informace k zápisu do prvních tříd

Informační schůzka s rodiči žáků budoucích prvních tříd proběhne ve čtvrtek 30. březnaPozvánka.

Organizace školního roku 2023/2024

4. 9. 2023 zahájení školního roku

26. – 27. 10. 2023 podzimní prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 vánoční prázdniny

2. 2. 2024 pololetní prázdniny

5. - 11. 2. 2024 jarní prázdniny

28. 3. 2024 velikonoční prázdniny

29. 6. – 1. 9. 2024 hlavní prázdniny

2. 9. 2024 zahájení školního roku 2024/25

 

Školní rok 2022/23

V souladu s celoročním plánem práce hovorové hodiny s rodiči budou probíhat od 16:00 do 17:30 hodin
- pro 4. - 9. ročník v úterý 6. června v hlavní budově a v budově školní klubu na Havlíčkově ulici
- pro 1. - 3. ročník ve středu 7. června v budově na Masarykově ulici.

V pondělí 5. června na naší škole v 6. - 9. třídách proběhl PROJEKTOVÝ DEN.

V pátek 26. května 2023 nás zasáhla velmi smutná a nečekaná zpráva. Zemřel náš pan ředitel PaedDr. Zdeněk Motlíček. Řízením školy byla pověřena PhDr. Dagmar Malotová po dobu, než bude ukončeno konkurzní řízení.

Třídní schůzky s rodiči proběhnou pro 4. - 9. ročníky v úterý 18. dubna od 16 hodin v budově na Havlíčkově ulici a školního klubu, pro 1. - 3. ročníky ve středu 19. dubna od 16 hodin v budově na Masarykově ulici.

1. 3. - 30. 6. 2023 se naše školní jídelna zařadila do projektu "Objev chutě světa". Více viz web školní jídelny

23. 2. 2023 v 15:00 proběhla v počítačové učebně konzultace na téma: "Jak pracovat v Edupage?", zaměřená pro rodiče ukrajinských školáků vyučovaných na naší škole. Přítomní rodiče děkuji panu učiteli informatiky Radku Pavelovi za dostupnost a přehlednost informačního pokrytí, práci přesčas a velkou trpělivost. Také velké díky vedení školy za tak skvělou příležitost ke konzultaci. Poděkování patří i dalším učitelům a asistentům, kteří se maximálně snaží učit a vzdělávat ukrajinské školáky. 

Na krátkodobý zástup od 3. 1. do 8. 3. 2023 hledáme učitele (učitelku) 1. stupně. Životopis prosím zasílejte na mail reditel@zsrajhrad.cz

Třídní schůzky s rodiči proběhnou pro 4. - 9. ročníky v úterý 22. listopadu od 16 hodin v budově na Havlíčkově ulici a školního klubu, pro 1. - 3. ročníky ve středu 23. listopadu od 16 hodin v budově na Masarykově ulici.

V pátek 18. listopadu je na naší škole vyhlášeno ředitelské volno. V provozu nebude ani školní jídelna a školní družina.

I v tomto školním roce je naše škola zapojena do projektu Národního plánu obnovy (Doučování), v jehož rámci čerpáme finanční prostředky z dotace EU.

Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září. Žákům 2. - 9. ročníků začíná výuka v 8:00 a končí cca 8:45. Žáci prvních ročníků mají slavnostní zahájení v 9:00 hodin a poté pro jejich rodiče budou hned následovat třídní schůzky..

1. - 3. ročníky zahajují v budově ZŠ na Masarykově ulici, žáci 4. - 9. ročníků zahajují v budově na Havlíčkově ulici (ve školním klubu letos nemá zahájení žádná třída).

Zveřejňujeme rozdělení žáků do nových tříd v 1. ročníku, ve 4. ročníku a v 6. ročníku.

Přihlášky ke školnímu stravování podávají stávající strávníci z loňských 1. - 8. ročníků prostřednictvím systému Edupage nebo mailem na adresu helakli@seznam.cz do 24. 8. 2022. Přihláška je k dispozici jak ve formátu doc, tak ve formátu pdf. Přihlašování nových strávníků bude probíhat v době od 25. 8. 2022 v kanceláři školy na ulici Havlíčkova 452 od 8.00 hod. Viz tyto informace.

Seznam sešitů pro 6. - 9. ročník

11. 6. 2022 Přinášíme seznam žáků přijatých do školní družiny

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku

Informace o zápisu dětí z Ukrajiny (Термін реєстрації українських учнів в шкільний рік 2022/2023)

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

16. 5. 2022 Zveřejňujeme seznam žáků přijatých do prvního ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku

Organizace školního roku 2022/2023

1. 9. 2022 zahájení školního roku

26. – 27. 10. 2022 podzimní prázdniny

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 vánoční prázdniny

3. 2. 2023 pololetní prázdniny

13. - 19. 3. 2023 jarní prázdniny

6. 4. 2023 velikonoční prázdniny

1. 7. – 3. 9. 2023 hlavní prázdniny

4. 9. 2023 zahájení školního roku 2023/24