Návštěva knihovny v Rajhradě (6.C)

       S třídou 6.C jsme navštívili městskou knihovnu v Rajhradě, kde se žáci formou přednášky dozvěděli základní informace o chodu knihovny, systému výpůjček a knižním fondu. Byly pro nás připraveny zajímavé aktivity, v rámci kterých se děti naučily vyhledávat požadované knihy a samostatně se orientovat v knižní databázi. Již v literatuře se žáci učili pracovat s informacemi z online katalogu knihovny; nyní si vyzkoušeli najít požadované publikace i v jejich fyzické podobě. Žákům se přednáška velmi líbila; mnoho z nich rovněž využilo možnost pořídit si na místě čtenářské průkazy. Nejen v rámci motivace k vlastní četbě, ale zejména pro účely dalšího studia je schopnost samostatného vyhledávání a získávání informací klíčová. V tomto ohledu, stejně jako na úrovni motivace žáků k vlastní četbě, přispěla návštěva knihovny k rozvoji čtenářské gramotnosti i rozšíření obzorů žáků.