Z pohádky do pohádky

                Nový ročník, 13 stanovišť, 3 pohádky, 800 lidí, sluníčko, vedro, dobrá nálada. Těmito pár slovy by se dal shrnout průběh pohádkového lesa. Ale to by bylo velice stručné, tak tedy mírně obšírněji.

                Letošní pohádkový les, vlastně akce s názvem „Z pohádky do pohádky“ byla první z druhé série těchto tradičních procházek pohádkovou oborou. Snažili jsme se mírně odlišit koncepci od předešlé série. Na děti čekaly „pouze“ 3 pohádky, ale každou z nich si mohly dostatečně užít na několika stanovištích. Pro letošek jsme vybrali klasiku Mrazík, dětmi oblíbeného Rumcajse, Manku a Cipíska a jednu z nejkrásnějších a nejvtipnějších českých pohádek S čerty nejsou žerty. Kromě již zmiňovaných postav čekali na stanovištích na 800 návštěvníků Ivan s Nastěnkou, Marfuša, dědeček Hříbeček, loupežníci, vodník Volšoveček s dušičkou v hrnečku, knížepán s kněžnou, princezny Angelína a Adélka, kaprál s vojáky, Dorota Máchalová se správcem, těsně před cílem se všichni na chvíli zastavili v hospodě a hodným dětem se zdařil útěk z pekla. Na konci na sluníčkem  zmožené pohádkové cestovatele čekaly špekáčky a chlazené občerstvení v perníkové chaloupce. I přes  úmorné vedro panovala dobrá nálada.

               Výtěžek z této akce potěší děti na táboře pro rodiče s dětmi v Milovech (nákup odměn),  i na stanovém táboře v Borech (výlet do aquaparku).

               Ráda bych na tomto místě tradičně poděkovala partě obětavých lidí, kteří přípravám obětovali veškerý svůj volný čas a bez kterých by tato akce nikdy nevznikla.