Čarodějnice 3.A

          Dne 30.4. jsme se spolu s dětmi  ze 3.A proměnili v čarodějnice a kouzelníky. Povídali jsme si o Filipojakubské noci a  různých zvycích, které jsou s tímto dnem a hlavně nocí spojeny. Výuka probíhala ve skupinkách.  Uvařili jsme kouzelné lektvary, uspořádali čarodějný sněm, vyrobili papírovou čarodějnici a vymysleli kouzelná zaříkávadla. Nechybělo ani magické počítání a čarodějný rej s tancem pozpátku.

Jana Jansová