Recitační soutěž (1. st)

V únoru proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se ho vybraní nejlepší recitátoři z každé třídy. Soutěžilo 31 žáků ve dvou 

kategoriích.  Z každé kategorie postupují dva nejlepší do okresního kola, které se bude konat v Ivančicích.

V nulté kategorii - 1. třídy zvítězili tito žáci :

1. Eliška Kováčiková

2. Jan Havlíček

3. Nikolas Donát

 

V první kategorii - 2. a 3. třídy zvítězili žáci :

1.Ema Vymazalová

2. Gabriela Jansová

3. Elenka Donátová