Rychle, rychle! (7.C, 7.D)

     Žáci 7.C a 7.D si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, co to znamená "opravdová rychlost." Museli absolvovat dráhu daných intervalů a plnit je dle zadání v co nejkratším čase. Následně měřili čas, za který interval zvládli. A protože znali dráhu, byl to už jen krůček k dopočítání průměrné rychlosti. Výpočty byly zvládnuty na počítači v MS Excelu, společně s grafickým vyjádřením. V této hodině se nám tak krásně propojila fyzika s tělesnou výchovou a s informatikou.

Ing. Radek Pavela