Návštěva Technického muzea v Brně

Ve středu 22.11  navštívili žáci všech osmých tříd Technické muzeum v Brně. Žáci byli rozděleni do tří početně podobných skupin, kterým se postupně v jednotlivých sekcích muzea věnovali kurátoři s odborným výkladem z oblasti automobilismu (zejména prezentace elektromobilu EMA). Navštívili starou uličku řemesel (zubní ordinaci, koloniál, domácnost a nebo kadeřnický salón). Dále viděli oddělení výpočetní techniky (vývoj výpočetní techniky od logaritmického pravítka a reléových počítacích strojů až po současné), fotografie. Byli seznámeni s elektronovou mikroskopií (zejména rastrovací a prozařovací, rovněž bylo možné shlédnout i původní Delongův elektronový prozařovací mikroskop z r.1951). Efektně také působila i prezentace vysokonapěťového výboje.

Mgr. David Pejchl, Ph.D.