Jarní úklid Rajhradu

      Letošní dvanáctá jarní úklidová akce Rajhradu probíhala od soboty 25. března do neděle 2. dubna 2023.
Díky svolení pana ředitele se mohla úklidu zúčastnit i naše škola v koncových vyučovacích hodinách týdne. 
Zapojilo se 12 tříd: 6. A, 6. B, 6. D, 6. E
                                7. A, 7. C, 7. D
                                8. B, 8. D
                                9. A, 9. B, 9. C  
se svými třídními učiteli a asistenty.
Zúčastnilo se 236 žáků a 13 dospělých. Každá třída měla svoji trasu k úklidu. Bohužel letošní vrtkavé počasí nedovolilo některé trasy uklidit celé a některým třídám neumožnilo na úklid ani vyrazit.
Opravdu jsme opět pomohli přírodě od věcí, které v ní nemají mít místo.                                      

Celkem se svezlo 4020 kg bince. 2 obří kontejnery! 
Město a příroda děkuje za vaši ochotu a pracovitost!